Udrykning nr 80

Fredag den 21 Juli kl ?  Melding om mindre forurening/oliespild på ??

Udkald fra indsatsleder som var på stedet .

Det drejede sig om et oliespild over en lang strækning . Hillerød var også ude i deres kommune og hjælpe med opgaven.    Ca  55 sække absodan (kattegrus blev brugt.