Udrykning nr 64

Lørdag den 17 Juni kl 13.37  Melding om forurening/spild på Ørby Gade i Ørby.

Dieselolie spild i grøft og det var også løbet i kloakken.

Indsatsleder tilkaldt så han kunne tage kontakt til Miljøvagt om oprydning og målinger af omfanget i kloakken .  Vi  fjernede ca 300 kg forurenet jord og kørte det til Skærød genbrugsstation .

Indsatsleder blev på stedet til  Miljøvagt kom frem.