KOILAND1

Udrykning nr. 29

Tirsdag den 20 Marts kl 1738 fik vi melding om ild i industribygning. Og det brændte voldsomt. Helt fra Gilleleje kunne vi tydeligt se en kæmpe sort røgsky fra brandstedet. Da vi var fremme ved Koiland på Hillerødvej brændte en ca 250 Kvadratmeter plastikhal fuldstændig. Hallen indeholdt udstyr til havefiskebassiner og øvrige dele til haver. Branden var ved at sprede sig yderligere, så det hastede. Vi etablerede en BC-udlægning med 3 C-rør til sikring og slukning af den brændende hal og det nærliggende fiskedamscenter. Et HT’rør blev også taget i brug. Ret hurtigt fik vi forhindret brandspredning til fiskedamscenteret. Men det tog alligevel næsten 2 timer før branden var slukket. Vi brugte alt det vand vi havde med (16,000 ltr) Politiet kom talstærkt tilstede, og kort inde i slukningsindsatsen blev hele brandstedet afspærret for yderligere undersøgelser. Undertegnede tog en tur ud i et stort fiskebassin midt inde i den brændende hal. Det er ikke kedeligt at være brandmand i Gilleleje. Omkring kl 1930 kunne vi returnere til Falck i Gilleleje, for at at pakke slanger fylde vand på køretøjerne og ordne materiellet, således at vi var klar til næste indsats. Og det tog ikke mange minutter før en ny alarm indgik.

KOILAND1 koiland2 

koiland3 koiland4 

 billeder fra Nordkysten.nu