Udrykning nr 124 (Helsinge)

Fredag den 24 November kl 13.30  Melding om mindre forurening/spild  på Hejrevej i Ramløse   (Bækkegårds udstykningen)

Det viste sig at være fyringsolie fra en gammel olietank som var afhentet i dag på Hejrevej. Spildet var dog spredt over flere veje på stedet .  Vi valgte at lægge kattegrus (absodan) ud 15 sække blev det til . Vi ville ikke spule vejene da der vare fare for at et afløbs bassin kunne løbe over og det ville løbe i Arresø .