Udrykning nr 111

Mandag den 9 Oktober kl 19.13  Melding om bilbrand  i de fri ved krydset Farvergårdsvej/Møngevej  mellem Ørby og Vejby.

Bilen var overtændt da vi kommer  frem .  Vi sætter ind med 2 HT og for  slukket ned .

Der var meget olie og benzin løbet ud , så vi måtte bruge en del tid på opsamling af det  bagefter.  Vi måtte derefter afvente en ladvogn der skulle fjerne bilen, da den stod til stor gene for trafikken .