Udrykning nr 108

Onsdag den 20 September kl 20.14  Melding om mindre forurening/spilde ved FUH på Hillerødvejen i sydgående retning.

Det drejede sig om en bil der havde påkørt et stykke råvildt.  der lå vragrester på vognbanen.

Vi spærrede kortvarigt vejen i begge retninger så vi kunne feje delene ind til siden.