Udrykning nr 101

Fredag den 1 September kl 12.27 Melding om miljøuheld på  Bisp Abselonsvej  ved Tibirke Sand.

Ca 400 l Dieselolie var løbet ud på gulvet i redskabsrum .  Vi sugede olien op i en palletank og lagde nogle måtter ud til at suge det sidste op .

Resten overladt til følgeskade firma.