07032012

Sådan nogle dragter ønsker vi os til jul……

Havhøkeren skal levere redningsdragter til Helsingør Kommune. Valget er faldet på redningsdragter fra Viking Life Saving Equipment i Esbjerg. Dragterne er de nye limegrønne model PS4170, som er den type Farvandsvæsenet benytter på redningsbådene. Dragterne er både godkendt af Søfartsstyrelsen samt SOLAS. Helsingør Kommune måler istykkelsen på søerne, og det er de medarbejdere der skal ud på søerne der skal bruge de nye dragter. I Helsingør Kommune arbejder man efter filosofien “better safe than sorry”, når det angår de medarbejdere der skal færdes på isen i kommunen. Ved en episode på Gurre Sø drattede en isbåd gennem en våge i isen, få timer efter at kommunens medarbejdere havde foretaget ismålinger. Så det er forbundet med en vis fare at bevæge sig på de frosne søer. På billedet ses Havhøkerens Morten, med en af de nye dragter.. Og vi skal hilse at sige at sådan nogle ønsker Bådgruppen sig til jul…

07032012  07032011