07-Redningsbaad-Gilleleje

“Projekt ny redningsbåd” kører i højeste gear.

Projektet med anskaffelse af en ny og større redningsbåd til Gribskov Kommune, kører i højeste gear i øjeblikket. I skrivende stund har der været prøvesejladser med en Zodiac Pro 15 RIB og vores nuværende Zodiac Pro 9 RIB. Flere politikere samt Borgmestereren og Beredskabschefen har deltaget i sejladser på Kattegat ud for Gilleleje Havn. Der er blevet politisk focus på opgaven med at redde personer på havet. Selvom ansvaret for redning på havet påhviler SOK, arbejdes der politisk på at Gribskov kommune i fremtiden også vil deltage i redningsindsatser på havet. (Ganske som vi altid har gjort). Brandmandsklubbens arbejde med at indsamle penge har resulteret i at Lions Club Gribskov netop har doneret 10.000.- kr til gennemførelse af projektet. Vi siger mange tak. Billederne herunder viser situationer fra en prøvesejlads. På første billede ses Borgmester Jan Ferdinansen samt Kulturchef Anette Sørensen fra Gribskov Kommune. Bådfører er Morten Ringsted. På øverste billede til højre ses størrelsesforskellen på bådene tydeligt. Den båd vi arbejder frem mod at få, er næsten dobbelt så stor som vor nuværende båd. De to billeder nederst viser bådene på havet ud for Gilleleje Havn, samt Jesper Nielsen der forklarer lidt om baggrunden for prøvesejladsen. På billedet er også vor Brandstationsleder Henrik Olsen der velvilligt stillede op med vor nuværende Falckbåd til prøvesejlads. Yderligere ses Borgmesteren, Kulturchefen samt medlem af Beredskabskommisionen Erik Kjærsgaard. Alle fotos stammer fra vor lokale netavis www.nordkysten.nu


07-Redningsbaad-Gilleleje  798 

799  797