helsinge-39-web

Om Frederiksborg Brand og Redning

Pr 8 maj 2016 er det et fusionsbrandvæsen der står bag driften af brandvæsenet i Gribskov kommune.

Fusionsbrandvæsenet lyder navnet Frederiksborg Brand og Redning. Derfor er den følgende artikel ikke længere helt aktuel. Men i hovedtræk passer det hele ret godt.

Her starter den gamle artikel: Brandvæsenet i Gribskov Kommune er en fusion af 2 kommuners brandvæsen.

De 2 kommuner, der nu lyder navnet Gribskov Kommune, er den gamle Græsted-Gilleleje kommune beliggende aller nordligst på Sjælland, og den gamle nabokommune, der ligger placeret syd og vest for Græsted-Gilleleje.

Brandvæsenet er et entreprisebrandvæsen, og de to udrykningsstationer drives af Falck. Slukningsområdet er af blandet karakter.

Der er mange landbrugsejendomme samt stråtækte huse, og så er kommunen næststørste sommerhuskommune med over 14.000 sommerhuse. Ellers ligner kommunen de fleste landkommuner. Helsinge er kommunens største by,derefter følger Gilleleje og Græsted.

I Gilleleje ligger Danmarks største indenskærs fiskerihavn, og havnen besøges årligt af over 7000 gæstelystbåde. Derfor er det naturligt at det er på Falckstationen i Gilleleje, at kommunens bådberedskab ligger.

Der er en del småindustri i kommunen.  Industrien er fordelt på de 3 største byer. Men den meste industri ligger i Helsinge.

Brandvæsenet rykker årligt ud til ca 280-290 brande og ulykker. De 2 stationer rykkede før kommunesammenlægningen næsten ud til det samme antal brande.

I løbet af årene har der været ganske få brandudrykninger til forskel på Helsinge og Gilleleje. Og hvert år har antallet af udrykninger ligget og tippet til henholdsvis Gilleleje eller Helsinges fordel.

I fremtiden vil mandskabet fra stationen i Helsinge rykke lidt oftere ud end kollegaerne i Gilleleje, da udrykningsområderne er blevet reguleret til fordel for Helsinge.

En del af Græsted-Gilleleje kommunes gamle slukningsområde er således overgået til Helsinge. Gribskov Kommune satser i større og større grad på udviklingen i Helsinge.

Dette medfører at der bygges og renoveres i et hastigt tempo. Der installeres automatiske brandalarmeringsanlæg i et antal der samtidig medfører et forhøjet antal udrykninger, til blinde alarmer fra de førnævnte anlæg.

Disse nye anlæg ligger alle i den gamle Helsinge kommune, og derfor stiger udrykningerne i Helsinge også i antal.

Omkring en trediedel af udrykningerne fra stationen i Helsinge går efterhånden til ABA’er.

På de 2 stationer er placeret en standardudrykning bestående af en Sprøjte og en Tankvogn. I Gilleleje er der dog to vandtankvogne. På Falckstationen i Helsinge står også Gribskov brandvæsens slangetender, som kører i hele kommunen.

Som før nævnt, står kommunens bådberedskab placeret på Falckstationen i Gilleleje. Bådberedskabet dækker hele Gribskov kommune, og dette inkluderer også søer og moser.

Bådberedskabet bliver tilkaldt ca 10 gange om året. Opgaverne varier fra at bjærge druknede, slukke brand i fartøjer, redde personer på havet og til at bekæmpe olieforurening på havet.

Brandvæsenet varetager også opgaven med frigøring af personer i forbindelse med færdselsuheld.

På begge Falckstationer er sprøjterne pakket op med frigøringsudstyr af mærket Lucas.

Gribskov brandvæsen rykker ud med en udrykningsammensætning bestemt af Gribskov kommune.

Til en reduceret udrykning køres der med 1+3 mand, og til en normaludrykning køres der med 1+7 mand. Ved en udrykning med redningsbåden køres der med 3 mand. I forbindelse med den risikobaserede dimensionering bestemte kommunen, at Holdlederne fra de to brandstationer skulle sendes på kursus som tekniske ledere.

Holdlederne har nu gennemført denne uddannelse, således at de står bedre udrustet til at iværksætte rednings, og slukningsarbejde, i de tilfælde hvor indsatslederen ikke er, eller ikke dukker op.

Holdlederne har også været på kursus i taktisk brandventilation, således at overtryksventilatorerne kan implementeres sikkert på begge stationer.

I Februar 2011 gik Gribskov Brandvæsen over til at kommunikere på det nye SINE-radiosystem. Alle køretøjer er forsynet med SINE-terminaler til mandskabet. Alle brandfolk har således adgang til en terminal således at der kan kommunikeres tilfredsstillende på brand- og skadesteder.

helsinge-39-web   helsinge-9-web

Alle 4 billeder er fra den voldsomme brand på PDC Teknik i Helsinge. Ved branden blev der kaldt assistance fra Gilleleje, samt Hillerød brandvæsen.

gilleleje-2-web   helsinge-31-web 

På billedet nederst til venstre ses den daværende standardudrykning i Gilleleje. Sprøjten og vores 14.000 liter tankvogn. Nu er den store vandtankvogn udfaset. Og vi er i besiddelse af to 8000 ltr vandtankvogne på chassier af mærket MAN.

Gilleleje brandvæsen blev indsat på bygningens nordlige side. Røgdykkere trængte dybt ind i bygningen for at standse brandudbredelsen. Det lykkedes i samarbejde med brandmandskab fra Helsinge og Hillerød.

Der skete skader for flere milioner kroner ved branden. PDC Teknik er en virksomhed der beskæftiger sig med sprøjtestøbning af avancerede konstruktioner. Blandt  kunderne findes flere automobilfabrikker og bla B&O.