nbu-11

Nødbehandlerrepetitionskursus søndag 25 April.

Søndag 25 April deltog undertegnede og brandstationsleder Henrik Olsen i det årlige nødbehandlerrepetitionskursus, på brandskolen i Skibstrup ved Helsingør. Blandt personalet ved brandvæsenet i Gilleleje er ansat 5 nødbehandlere. De 3 af nødbehandlerne var med helt fra starten, da det daværende Frederiksborg Amt lancerede nødbehandleruddannelsen, tilbage i 1999. Jeg er selv en af dem der har været med fra starten. Nødbehandlerne er uddannet til at iltbehandle, til at anlægge halskrave, til at immobilisere ved hjælp af spineboard eller scoopbåre, til at betjene Ambu Twin sug, til at beherske undersøgelsesmetoder til vurdering af behov for nødbehandling, til at genkende og behandle de hyppigste optrædende livs- og færdighedstruende læsioner, til at have et udvidet kendskab til anatomi og fysiologi i relation til kvæstelser og nødbehandling, til at erkende og gennemgå skadesmekanismer, specielt i forbindelse med trafikuheld. 

Og det er netop ved trafikuheld at nødbehandlerne kommer til deres ret. Efter at Gribskov kommunes brandsprøjter er blevet udstyret med frigøringsudstyr er antallet af udrykninger til færdselsuheld naturligvis accelereret. For at nødbehandlerne kan opretholde deres kompetance, er det krævet at de deltager i et årligt repetitionskursus. Og dette kursus skal naturligvis bestås. Repetitionskurset er delt op så der er teori om formiddagen, og praktiske øvelser hele eftermiddagen. Vi bliver gerne delt op i hold af 5/6 mand, så det svarer til bemandingen på en automobilsprøjte. Der er iscenesat en del “cases”, hvor forskellige deltagere fungerer som nødbehandlere. Det er alt fra personer der er væltet på knallert, og til en explosion på et skib hvor en brandmand er dræbt, og kollegaer er svært kvæstet. Fælles for alle “cases” er, at patienternes tilstand hele tiden ændres. Og det er nødbehandlerens pligt at erkende ændringer i tilstanden, og at reagere herpå. Det er specielt vigtigt at nødbehandleren er fuldstændig dus med ABCDEmetoden. Det er værd at nævne at 3 af vores nødbehandlere har været på kursus i April, og at alle 3, -naturligvis- har bestået retten til at virke som nødbehandlere i endnu et år fremover. Herunder ses et par billede fra repetitionskurset. På det øverste billede er jeg ved at give en fastklemt patient ilt på Hudsonmaske. På billedet under, er jeg ved at fixere en patient på spineboard.

nbu-11 

nbu-10