nytr-1

Gribskov brandvæsen ønsker alle Godt Nytår.

I dag, Fredag 31 December, har der været afholdt nytårsparade på vore 2 stationer i henholdsvis Helsinge og Gilleleje. Gribskov brandvæsen har, i skrivende stund, været afsted 276 gange. Stationen i Helsinge tegner sig for de 151 udrykninger, og stationen i Gilleleje har været afsted 125 gange. Året har været et gennemsnitsår i forhold til antallet af udrykninger. Efter kommunesammenlægningen blev de 2 stationers slukningsområder reguleret. Reguleringen indebar at station Gillelejes slukningsområde er blevet reduceret i forhold til før kommunesammenlægningen. Station Helsinge har overtaget de områder der blev fjernet fra Gilleleje, og det er noget af forklaringen på at der er forskel på antallet af udrykninger, på de 2 stationer.

Desværre har begge stationer oplevet et stigende antal udrykninger til de såkaldte ABAanlæg. Oftest er der tale om fejl på de føromtalte ABAanlæg. De blinde alarmer sætter stort pres på de brandfolk der møder op til de forgæves udrykninger. Det er i forvejen svært at finde folk der kan møde fra både arbejdsplads, samt fra hjemmet inden de 5 minutter. Og hvis brandfolkene gentagende gange skal forklare arbejdsgiveren at de har forladt arbejdspladsen for at køre til en blind alarm, kan det i værste tilfælde betyde at arbejdsgiver nægter medarbejderen at køre til brand i arbejdstiden. Station Helsinge er, med glæde, flyttet ind i en helt ny station. Stationen har fantastiske mandskabsfaciliteter, og det glæder både brandfolk og reddere at have deres daglige gang i de nye lokaler. I Gilleleje har man indført udkald i vagtgrupper. Nu er mandskabet delt op i 3 grupper der, afhængig af alarmtype, bliver tilkaldt i forskellige konstellationer i weekenden. Indførelsen af vagtordningen foregik ikke uden sværdslag. Men nu er vagtordningen fuldt implementeret, og accepteret. Nu ser vi frem til 2011 og glæder os. Vi er helt klar til at tage de udfordringer der må komme. Mandskabet fra begge stationer ønsker godt nytår.

nytr-1 nytr-2 

nytr-5 nytr-7 

 Her ses billeder fra Nytårsparaden på Station Helsinge samt station Gilleleje. 2010. Her kan også ses flere billeder, samt tekst: http://nordkysten.nu/?Id=18387