havnefest-1

Gilleleje Havnefest 2012. Station Gilleleje var med på alle festdagene.

Gilleleje Havnefest er netop slut. Der har været knald på i 4 dage. Station Gillelejes mandskab har været med i samtlige 4 festdage. Vi har dækket hele havnefestens samarittervagt, hvor vi har måtte behandle mange forskellige skader på gæsterne. Fredag var mandskab fra bådgruppen på havet for at være ledsagerbåd til den store Pålideligheds-sejlads. Redningsbåden var også på havet til den store Travaljekonkurrence lørdag. Og samme dag deltog vi i Vandcykel-stafet. Hér var vi nok for tunge i forhold til de andre deltagere. Men vi fik alligevel en flot tredieplads, og vandt dermed 500.- kr til brandmandsklubbens kasse. Søndag var der det populære slidskerace, hvor fantasifulde fartøjer – på tid, dyster om at køre ned af en slidske, og efterfølgende sejle ud og ringe på en klokke i havnebassinet. Redningsbåden var også med til slidskerace. Dog ikke for at køre ned af slidsken, men for at bjærge de uheldige deltagere og deres fartøjer. Her ses billeder fra vores deltagelse i Gilleleje Havnefest 2012.

havnefest-1 

havnefest-2

 

 

havnefest-3  havnefest-4 

havnefest-5  havnefest-6 

havnefest-7  havnefest-8