Gilleleje Brandstation

falck-gilleleje

Falck Gilleleje har adresse på Stæremosen 2 i Gilleleje og er en af Gribskov Kommunes 2 brandstationer. Stationen har 16 deltidsbrandmænd samt 12 fastansatte reddere. På billedet ses vores gamle standardbrandudrykning. Nu har vi 2 vandtankvogne på stationen. Udrykninger bemandes af 1+3 eller 1+7 mand. På billedet ses også vores bådbil, der er trækkøretøj for redningsbåden. Stationen har også 2 ambulancer. På billedet ses den ene af disse. Stationen ledes af en stationsleder for ambulancepersonalet, samt af en stationsleder for brandmandskabet. Brandmandskabets daglige leder er vor Brandstationsleder Henrik Olsen, søn af den navnkundige Verner Olsen. Falckstationen er opført i 1973, efter at Falck overtog det tidligere Søborg-Gilleleje brandvæsen den 1 april 1971. Fra året 1971 til 1973 lå den tidligere brandstation på Rostgårdsvej, ved Gilleleje skole og kirkegården. Det var nogle bizare oplevelser skolebørnene havde. Nogle gange gik ligtog gennem Rostgårdsvej mellem de to skolebygninger, og andre gange kom sprøjterne eller ambulancerne susende. Det foregik ligeledes ad Rostgårdsvej mellem skolebygningerne. Placeringen var ret uhensigtsmæssig. Og brandstationen blev da også flyttet. Da man flyttede fra Rostgårdsvej tog man den gamle carport med sig. Den blev senere opført på sydsiden af den nuværende Falckstation. Og der ligger den, dén dag i dag.