DSC09826

Brandøvelse på Hotel Strand i Gilleleje.

Efter næsten 14 dages stilstand skulle de røde køretøjer ud at køre. Tirsdag 13 April var der arrangeret brandøvelse på Hotel Strand i Gilleleje. Brandøvelsen var en af de obligatoriske 12 årlige brandøvelser. Ved øvelsen deltog Gribskov kommunes beredskabschef, Peter Cowland, samt 2 af de kommunale indsatsledere. Øvelsen var tilrettelagt af 2 holdledere fra Gilleleje i samarbejde med direktøren for Hotel Strand. Ved vores ankomst til Hotellet var der kraftig røgudvikling i den nordlige fløj. Øvelsesledelsen fortalte at der var brand på første sal, og at der var personer på et eller flere værelser. Der mødte ikke en indsatsleder, så holdleder var også teknisk leder på indsatsen. Fra sprøjten blev de to røgdykkerhold straks sendt ind på hotellet til personeftersøgning. (iflg aftale med hotellets ledelse trak vi ikke slanger ind i bygningen, men nøjedes med at lade som om.) Røgdykkerholdene fik besked på at gennemsøge alle rum for personer, og samtidig at lokalisere initialbranden, så vi hurtigst muligt kunne få gang i noget offensiv kontrolleret ventilation, med vor overtryksventilator.

 

Midt i røgdykkernes eftersøgningsopgave kom der melding om at der var set en person udvendigt på en balkon mod Kattegat. Mandskabet fra Tankvognen blev øjeblikkeligt sat ind til personredning med en håndstige. Samtidig blev der fundet en bevidstløs person på et røgfyldt værelse. Nødbehandlere blev sat til at rigge genoplivningskufferterne til. Planen var at de reddede personer skulle under øjeblikkelig iltbehandling, i ventetiden på ambulancerne. Røgdykkerne fik ret hurtigt afsluttet aftersøgningen og slukningen. Overtryksventilatoren blev sat ind til sektionsvis ventilering, kontrolleret af røgdykkerne på ordre fra holdleder. (det var imponerende at se hvor effektivt ventilatoren fik fjernet røgen, på trods af de relativt store afstande på hotelgangen). Sideløbende med indsatsen på Nordfløjen, blev der holdt en stigeøvelse på hotellets sydlige del. En figurant skulle reddes ned fra et af de højest beliggende værelser på hotellet. Værelset ligger ud mod torvet i Gilleleje. Og nogle store træer besværliggør opsætning af stige det pågældende sted. Men det lykkedes at redde personen i live. Efter at de to scenarier var afsluttet, blev vi vist rundt på hotellet for at se indretningen. Vi kom rundt på hele hotellet, og vi var også udenfor for at se hvilke adgangsveje vi kan benytte iforbindelse med en eventuel skarp indsats. Øvelsen var veltilrettelagt, og det var yderst informerende for alle. Ikke mindst for de nye brandfolk, der ikke kender ret meget til Hotellet.

DSC09826  DSC09830 

 Strand-Brand-Ovelse-04  hotel-strand-1