strtkt_ejendom-3

Brand i stråtag.

Påskelørdag 2009 kort efter kl 15 gik alarmen til brandvæsenet i Gilleleje. Meldingen lød på brand i stråtækt ejendom på Gillelejevej i Esbønderup. Vi rykkede ud med sprøjten og tankvognen. Undertegnede var holdleder. Kommunens indsatsleder (vores gamle brandmand, Niller) var ankommet på adressen et minut før vi kom ræsende med sprøjten. Indsatslederen bad omgående om at få flere folk til brandstedet. Disse kunne komme frem i vores bådvogn. Ved sprøjtens ankomst blev der omgående etableret en BC-udlægning til slukning af stråtaget. Det brændte i en stråtækt 2-længet ejendom. Det var bygningens nordlige ende der brændte. Fra den sydlige ende blev et røgdykkerhold sendt ind på loftet af den lange bygning.

 

Dette røgdykkerhold skulle forsøge at standse branden ved en skorsten, der blev udpeget som standsningslinen. Branden skulle helst ikke passere skorstenen. Hvis vi kunne holde branden nord for skorstenen, så var vores succeskriterie nået. Røgdykkerhold nummer 2 blev sendt ind i ejendommens nordlige ende, for indvendig slukning. Det sidste C-rør blev anvendt til udvendig slukning på den østlige tagflade. Få minutter efter vores ankomst, kom bådbilen med yderligere 3 mand. Disse blev brugt til at bære nogle kaninbure væk. Kaninburene stod lige i røgens retning.. Og alle ved at slukning af stråtag udvikler en ildelugtende tung røg. Efter at kaninburene var væk, blev mandskabet indsat til at redde indbo ud af ejendommen. Allerede tidligt i indsatsen alarmerede indsatslederen Helsinge brandvæsen, med en kabinetankvogn og 4 mand til assistance. Da Helsinge ankom blev der indsat mere mandskab til redning af indbo, og til nedtagning af stråtag, under fuld åndedrætsbeskyttelse. Ved et hårdt og utrolig veludført målrettet arbejde, lykkedes det os at standse branden ved den føromtalte skorsten. Endnu en understregning af det gode samarbejde mellem mandskaberne fra Gilleleje og Helsinge. Som det ses på billederne, var det et hårdt og varmt arbejde vi udførte. Det giver en utrolig tilfredsstillelse at redde det halve af en ejendom. Specielt når ejendommen er stråtækt. I skrivende stund er ejendommen renoveret, og der ligger nu det smukkeste nye stråtag på den del der brændte i påsken. Mvh Morten E. Ringsted.

strtkt_ejendom-3 strtkt_ejendom-2 strtkt_ejendom-4 strtkt_ejendom-1 

På billederne ovenover ses situationer fra branden på Gillelejevej. Det ses tydeligt at det lykkedes os at begrænse branden til den nordlige del af taget. Standsningslinien ved den røde skorsten blev holdt intakt. Branden fik ikke spredt sig forbi skorstenen. På et billede ses Helsinges kabinetankvogn med 8000 ltr vand. Parkeret i retning mod Hillerød, ses Gillelejes trofaste tankvogn med næsten 14000 ltr vand.